Reeuwijk sinds de elfde eeuw

Het gebied rondom Reeuwijk bestond tot de elfde eeuw vrijwel geheel uit moeras en bos. Pas in de loop van de twaalfde eeuw raakte de omgeving bewoond, toen boeren uit Holland en Utrecht de grond begonnen te ontginnen. De boeren wilden het land gebruiken voor akkerbouw en veeteelt. In eerste instantie gebruikte men het land met name voor de akkerbouw, maar de veenbodem zakte in. Hierdoor was het land te nat voor akkerbouw en ging men over op veeteelt. De boeren die zich in het gebied gevestigd hadden, vormden kleine woonkernen bij een kerk, brug en langs de lange polderwegen.

Van woonkernen tot Reeuwijk

In de loop van de tijd groeiden deze woonkernen langzaam uit tot acht kleine agrarische gemeenten: Waarder, Lange Ruige Weide, Oukoop, Stein, Vrijenhoef en Kalverenbroek, Sluipwijk en Reeuwijk, dat uit Reeuwijk-Dorp en Reeuwijk-Brug ontstond. Aan het begin van de negentiende eeuw was Reeuwijk een van de grootste gemeenten in het gebied. In 1870 werd daarom besloten om de vestigingen Stein, Sluipwijk en Reeuwijk samen te voegen tot de gemeente Reeuwijk.

Aanmelden

Watersport eldorado

Hoewel er in de negentiende eeuw plannen bestonden om de plassen in te polderen, is het hier nooit van gekomen. In de twintigste eeuw kregen ze een recreatieve bestemming. Tegenwoordig staan Reeuwijk en de omgeving bekend als watersport eldorado. Op en rond het water kun je volop recreëren en ook aan horeca is rond de plassen geen gebrek.